KVK Açık Rıza Metni

İletişim Formu Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu
olan SAPAN ÖZEL SAĞLIK HİZ. TURİZM PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenebilmesi için
açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sorunuzun bize iletilmesi amacıyla Kimlik (Ad,Soyad),
İletişim (e-posta, telefon numarası), Ziyaretçi İşlem (Mesaj Konusu, Mesaj Tarihi) kişisel verileriniz
KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve
beyan ediyorum.