Olbia Diyaliz Merkezi

Başvuru Evrakları

Diyalize Yeni Başlayan Hastalar İçin

- Kimlik Fotokopisi
- Epikriz
- Hemodiyaliz Raporu
- Hepatit Markırları
[HBsAg, Anti-HBS, Anti-HIV, Anti-HCV]
- Aynı aya ait kan tetkikleri

Yurt içinden Gelen Misafir Hastalar İçin

- Kimlik Fotokopisi
- Epikriz
- Hemodiyaliz Raporu
- Hepatit Markırları
[HBsAg, Anti-HBS, Anti-HIV, Anti-HCV]
- Aynı aya ait kan tetkikleri

Yurt dışından Gelen Misafir Hastalar İçin

- Kimlik/Pasaport Fotokopisi
- Epikriz
- Hemodiyaliz Raporu
- Hepatit Markırları
[HBsAg, Anti-HBS, Anti-HIV, Anti-HCV]
- Aynı aya ait kan tetkikleri

Yurt dışından Gelen Misafir Hastaların Başvuru Evrakları hakkında ek bilgilendirme

SGK’den alınacak olan sağlık yardım belgesi (Ülkeye göre farklılık
gösterebilir). Örnek: Almanya (TA/12 – TA/20), Hollanda (N/TUR 112) vs.