KVK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması:
Websitesi Ziyaretçisi İçin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre SAPAN ÖZEL SAĞLIK HİZ.
TURİZM PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. (Bundan sonra “Olbia Diyaliz” olarak anılacaktır) sizinle ilgili
kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır.

Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel
verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla
Doktor tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Kliniğimiz web sitesini ziyaret etmeniz ve bu nedenle bir takım kişisel verilerini
işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan
[Olbia Diyaliz] veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • İşlem Güvenliği
 • (Bağlantı Zamanı,
 • Bağlantı Bitiş Zamanı,
 • IP Adresi, Kullanılan
 • IP Protokolü, Aktarılan
 • Veri Miktarı)
 • verileriniz
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin
 • Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • (Yer sağlayıcı olarak internet
 • üzerinden işlenen suçlarla
 • mücadele kapsamında anılan
 • kişisel verilerinizi elde etmek) Amaçlarıyla
 • KVKK Md. 5/2(a)
 • Kanunlarda Açıkça
 • Öngörülme bendine
 • istinaden (5651 Sayılı Kanun
 • m.5 uyarınca anılan kişisel
 • verilerinizin elde
 • edilmesi açıkça
 • düzenlenmektedir.)
 • İşlem Güvenliği
 • (Bağlantı Zamanı,
 • Bağlantı Bitiş Zamanı,
 • IP Adresi, Kullanılan
 • IP Protokolü, Aktarılan
 • Veri Miktarı)
 • verileriniz
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin
 • Yürütülmesi (Yer sağlayıcı olarak internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında anılan kişisel verilerinizi elde etmek) Amaçlarıyla
 • KVKK Md. 5/2(a)
 • Kanunlarda Açıkça
 • Öngörülme bendine
 • istinaden (5651 Sayılı Kanun
 • m.5 uyarınca anılan kişisel
 • verilerinizin elde
 • edilmesi açıkça
 • düzenlenmektedir.)

Tarafımızca işlenmektedir. Bununla birlikte dil tercihinizi hatırlamak amacıyla 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad.5/2-f: İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar
vermek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması bendine
istinaden zorunlu çerez kullanmaktayız.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş
durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari
makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;
kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.
 
Web sitesi iletişim formu aracılığı ile kliniğimiz ile iletişime geçmeniz durumunda;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • • Kimlik(Ad-Soyad),

 • • Ziyaretçi İşlem ( Mesaj
 • İçeriği, mesaj tarihi)

 • • İletişim ( Telefon, e-
 • posta) verileriniz
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İletişim Formunda Doldurduğunuz Bilgilerin Elde Edilmesi) Amacıyla
 • KVKK Md. 5/1: Açık
 • rızanıza istinaden

 • (Web aracılığı ile
 • tarafımızla iletişime
 • geçmenizi sağlamada
 • veri sorumlusu olarak
 • meşru menfaatimiz
 • bulunmaktadır.)
 • • Kimlik(Ad-Soyad),

 • • Ziyaretçi İşlem ( Mesaj
 • İçeriği, mesaj tarihi)

 • • İletişim ( Telefon, e-
 • posta) verileriniz
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin
 • Yürütülmesi (İletişim Formunda
 • Doldurduğunuz Bilgilerin Saklanması) Amacıyla
 • KVKK m.5/2(f): İlgili
 • kişinin temel hak ve
 • özgürlüklerine zarar
 • vermemek kaydıyla,
 • veri sorumlusunun meşru
 • menfaatleri için veri
 • işlenmesinin zorunlu
 • olması istinaden (Şartları sağlayan
 • meşru menfaatlerimiz
 • uyarınca makul sürelerle iletişim
 • formunda elde ettiğimiz
 • bilgileri saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş
durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari
makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;
kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

Başvurunuzda;

Olbia Diyaliz, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun
"Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.